Haji Wada', Haji Pertama dan Terakhir Rasulullah

Haji merupakan rukun Islam kelima, yang diwajibkan pada tahun 10 Hijriyah. Allah berfirman, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Quran surah Ali Imran: 97). Ayat ini turun pada tahun datangnya para utusan kabilah-kabilah Arab ke Madinah di akhir-akhir tahun 9 Hijriyah.

 

Haji Wada'
Mina

Rasulullah tidak pernah menunaikan haji dari Madinah kecuali haji yang beliau laksanakan pada tahun 10 Hijriyah. Haji ini disebut haji Wada’ (perpisahan) karena Rasulullah berpisah dengan kaum Muslimin dan tidak lagi menunaikan haji. Selain itu juga disebut haji Balagh (penyampaian) karena Rasulullah menyampaikan syariat Allah tentang haji dengan perkataan dan tindakan. 

Jumlah kaum Muslimin yang turut serta bersama Rasulullah saat itu berjumlah lebih dari seratus ribu orang.


Haji Wada'
Mina
 

Sebelum berangkat, Rasulullah menyampaikan khutbah tentang tata cara ihram, kewajiban-kewajiban dan sunah-sunah haji. Kemudian beliau berjalan dan mengucapkan talbiyah:

“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.”

Beliau terus mengucapkan talbiyah hingga singgah di Araj, kemudian melintasi Abwa’ dan singgah kembali di Dzi Thuwa di kawasan Saraf. Beliau bermalam di sana pada malam Ahad tangal 4 Dzulhijjah. Esoknya, beliau shalat subuh, mandi, dan bergegas menuju Makkah. Sesampainya di Masjidil Haram, beliau mencium rukun Ka’bah dan berlari kecil tiga putaran dan empat putaran sisanya diselessaikan dengan berjalan biasa.

Setelah itu beliau menghampiri maqam Ibrahim dan membaca ayat, “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud.” (Quran surah Al-Baqarah: 25)


Haji Wada'
Mina
 

Setelah shalat dua rekaat, beliau kembali ke rukun Ka’bah dan menciumnya, lalu melaksanakan sa’i dari bukit Shafa ke bukit Marwa, sambil membaca, “Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (Quran surah Al Baqarah: 158)

Beliau tinggal di Makkah selama empat hari. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, beliau berangkat ke Mina. Beliau shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya’ dan fajar di Mina dan tinggal sesaat hingga matahari terbit. Beliau memerintahkan untuk membuat kubah dari bulu di Namirah, dan singgah di sana untuk menyampaikan khutbah.


Haji Wada'
Arafah
 

Dalam khutbahnya, Rasulullah menegaskan kaum Muslimin untuk berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Beliau juga mengingatkan masyarakat Islam untuk memutus hubungan dengan kejahiliyahan dan menjauhi dosa. Selain itu beliau juga berpesan mengenai prinsip-prinsip utama, yaitu persaudaraan karena Allah merupakan tali kuat yang mengikat seluruh kaum Muslimin, membela orang lemah, menjaga wanita dan budak, serta persamaan di antara sesama manusia.

Beliau bertahan di Namirah untuk shalat zhuhur dan ashar. Setelahnya, beliau menaiki unta ke Arafah. Ketika matahari mulai terbenam, beliau berdoa dengan penuh harap. Saat itu turun ayat, “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Quran surah Al Maa’idah: 3)

 

Haji Wada'
Masy’aril HaramKetika matahari terbenam, beliau meninggalkan Arafah dan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah sambil terus bertalbiyah. Tiba di Muzdalifah, beliau shalat magrib, isya’ dan tidur hingga subuh. Sesudah shalat fajar, beliau bergegas ke Masy’aril Haram untuk berdoa, membaca takbir, tahlil, dan berdzikir menghadap kiblat hingga matahari menguning sebelum terbit.

Setelahnya, beliau meninggalkan Muzdalifah dan memerintahkan untuk memungut batu-batu kecil untuk jumrah sebanyak tujuh batu. Saat tiba di Bath Muhassir, beliau memacu unta dan mempercepat perjalanan karena di tempat itu para tentara bergajah (tentara Abrahah) tertimpa adzab.

Beliau meneruskan perjalanan dan tiba di Mina. kemudian beliau melempar jumrah Aqabah dengan menunggang unta setelah matahari terbit. Setelahnya kembali ke Mina dan menyampaikan khutbah kembali.


Haji Wada'
Bukit yang menjadi lokasi Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail

 

Rasulullah memerintahkan untuk menyontoh manasik-manasik yang beliau kerjakan, memerintahkan agar semua orang tidak kembali kafir sepeninggal beliau, tidak saling menebas leher dan membunuh satu sama lain, dan memerintahkan untuk menyampaikan yang beliau sampaikan dan contohkan.

Setelah itu, beliau bergegas menuju tempat penyembelihan kurban di Mina. Beliau menyembelih enam puluh tiga ekor unta. Usai menyembelih unta, beliau memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Kemudian beliau melanjutkan ke Makkah dengan mengendarai unta dan melakukan thawaf ifadhah dan meminum air zamzam.

Setelahnya, Rasulullah kembali ke Mina pada hari itu juga dan bermalam di sana hingga subuh. Esoknya saat matahari condong ke barat, Rasulullah melempar jumrah ula (pertama), jumrah wustha (pertengahan) dan jumrah tsalisah (ketiga) atau yang disebut aqabah. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kembali, menegaskan khutbah yang pernah disampaikan di Arafah.

Rasulullah menunda pelemparan jumrah sampai pada tiga hari tasyriq, setelah itu bergegas menuju Makkah untuk melakukan thawaf wada’ pada waktu sahur. Kemudian beliau memerintahkan rombongan untuk bergegas pulang ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah kembali menyampaikan khutbahnya.


Haji Wada'
Jabal Rahmah

Masyaallah, sebuah perjalanan haji yang indah dan penuh makna.

Bismillah, mudah-mudahan, kita semua diberikan karunia usia, kesehatan, dan rezeki untuk dapat menunaikan haji. Aamiin. 

 

Jakarta, 11 Dzulhijjah 1444 H. Selamat hari raya Idul Adha.


Referensi: Sejarah Lengkap Rasulullah Jilid 2  oleh Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi

(Pustaka Al Kautsar 2015)

You Might Also Like

No comments